Oplysning om klagemuligheder

Dato: 10- 02- 2016

DanCamper er medlem af Camping Branhen.

Skulle vi blive uenige om en handel, mangelafhjælpning eller andet, kan du klage til:

  1. Camping Branchens    Reklamationsnævn, Mosedalvej 15, 2500 Valby. Ring på 36 14 04 57 og få    tilsendt en klageformular eller
     
  2. Konkurrence- og    Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500    Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk eller
     
  3. EU-Kommissionen online    klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig    relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her –    http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@dancamper.dk