Tillykke med din nye Camper

Dato: 16- 04- 2024

KØRETØJSHÅNDTERING - TIPS OG TRICKS TIL START

Endelig kommer dagen, og du har taget ejerskab over din nye autocamper. Du har sikkert glædet dig lige så meget til dette som din første forestående rejse. Da autocamperen blev overdraget af din forhandler, fik du sikkert masser af tips og tricks til at betjene køretøjet. Som en lille påmindelse, eller for at opfriske din hukommelse, har vi listet et par tricks her, så din entusiasme for mobilrejser ikke bliver reduceret som følge af nogle betjeningsfejl.

Påfyldning og aftapning af vandsystemet korrekt

Hvis du ønsker at fylde vandsystemet, skal du på forhånd sikre dig, at alle afløbsventiler er lukkede. Med Truma varme skal du også sikre dig, at du ikke glemmer frostsikringen, da vandet ellers løber ud igennem bunden. Du skal også sikre dig, at alle serviceåbninger på tankene er lukkede. Åben vandhanerne på det varme vand. Det er vigtigt, at vandhanerne for varmt vand er åbne, så kedlen bliver fyldt helt med vand. Luk for brusehovedet i bruseren og også i garagen, hvis du har udtag der. Brusehovedet og vandhanen kunne stå åbne der, og vandet ville strømme ind i garagen, uden at du ved det under optankningen. Nu kan du fylde vand i drikkevandstanken (min. 25 % af tankens kapacitet) og derefter tænde for vandpumpen.

Lad nu vandet løbe ud af den varme hane, indtil vandet ikke længere indeholder nogle luftbobler. Stil derefter alle vandhanerne til kolde, indtil vandet igen flyder uden luftbobler. Test derefter alle vandhanerne for at se, om der kommer koldt og varmt vand ud med en stabil og fornuftig stråle. Luk alle vandhaner og tjek nu, om vandpumpen slukker automatisk efter trykket er opbygget. Hvis ikke, kan du have en lækage et eller andet sted!

Tips til lækager i vandsystemet

Hvis du konstaterer, at dit vandsystem er utæt, kan det være af forskellige årsager. Mulige årsager til lækagen kan være:

- Frostkontrollen på en Truma-varmer er åben
- Overtryksventilen på en Alde-varmer er åben/sidder fast
- Afløbsventilerne lukker ikke korrekt på grund af aflejringer
- Vandbeholderens aftapningshane er stadig åben
- Hvis vandpumpen kører, og vandet kommer ud i sprøjt, er pumpefilteret sandsynligvis revnet og suger luft ind
- Hvis vandpumpen ikke når sit tryk, kan en vandfordeler eller vandhane være defekt
- Hvis der kommer vand ud af bunden af vandhanen, er indsatsen i vandhanen defekt

Tømning af vandsystemet

Sluk for vandpumpen og sæt alle vandventiler i midter-position og åbn dem. Åbn nu alle afløbsventiler (glem ikke frostsikringen). Når der ikke løber mere vand ud, tænd kortvarigt for vandpumpen og lad den køre i kort tid (maks. 60 sekunder). Skyl toilettet flere gange. Sluk derefter for vandpumpen. Vandhanerne kan forblive åbne, hvis vandpumpen er slukket.

Tips til køleskabet sommer og vinter

Sommer operation!

Ifølge klimaklasse N1 for subnormale temperaturer er det optimale arbejdsområde for køleskabet i autocamperen mellem 10°C og 32°C.

Køleskabet har det højeste ydelsesniveau, hvis det drives med gas. Den maksimale køleydelse opnås normalt ikke ved drift med 230 V. Bl.a. fordi spændingen ikke er den samme overalt, og der kan forekomme spændingsudsving ned til 210 V, men samtidig viser køleskabet kun en fejlmeddelelse fra en spænding på 200 V. Derfor er det muligt at der genereres betydeligt mindre strøm til køleskabet, uden at du lægger mærke til det. Køleydelsen er ringest, når køleskabet drives med 12 V under kørslen. I bedste fald bevares kun den kølende effekt. Om sommeren er det derfor værd at overveje, om køleskabet skal sættes til gas-drift. Et lille termometer i køleskabet er en stor hjælp til at se effekten og tage beslutningen.

Glem ikke at fjerne vinterdækslet, hvis de er påsatte, når temperaturen er 8°C eller derover, og fjern evt. også ventilationsristene, hvis det er nødvendigt. Hvis du generelt kører i meget varme temperaturer, så installer evt. en ventilator bag ved køleskabet, der kan hjælpe til at bortlede varmen bag ved køleskabet. Rengør køleskabets brændere med jævne mellemrum for at opnå optimal køleydelse.

Vinterdrift!

Sæt vinter-afdækket på ved temperaturer under 8°C.

Bemærk venligst, at gas kan fryse. Du bør derfor kun bruge propangas (frostsikker ned til – 42°C) ved frostgrader. Brug kun butangas ned til 0 °C.

Hurtig hjælp til det elektriske system

Sikringer

Først skal du få et overblik over, hvad der ikke virker (12 V eller 230 V / om det kun er et lys eller flere). Hvis f.eks. kun én lampe ikke fungerer, kan selve lyset være defekt, eller kabelstikket er ikke længere tilsluttet strømkredsen på grund af et brud. Hvis flere lamper, der hører til samme kredsløb, ikke virker, er enten en sikring defekt (kan udskiftes) eller kabel, stik eller fordeler er defekt. Hvis det sidste så er reparation kun muligt på et værksted.

Hvis en enhed (f.eks. TFT, stikdåse, vandpumpe) ikke længere virker, skal du først tjekke, om sikringen i den elektroniske blok stadig ikke er sprunget/slået fra. Placeringen af sikringerne kan findes i betjeningsvejledningen, da det afviger mellem camper-modellerne.

230 V-tilslutninger er kun beskyttet af FI-sikringer. Dette er en fejlstrømsafbryder, som afbryder kredsløbet, hvis det registrerer uregelmæssigheder i strømforsyningen. Derfor, hvis der er noget galt med en komponent, kan det være, at flere komponenter ikke længere virker, da det er et fælles kredsløb. 

Andre påvirkninger kan også komme fra det ydre – såsom en kabelrulle, der ikke er viklet helt ud, et defekt kabel, utilstrækkelig beskyttelse ved samledåsen eller utilstrækkelig spænding i strømforsyningen.

Hvis problemet fortsætter, er det tilrådeligt at tage kontakt til din forhandler med følgende fakta:

Hvilken fejl er opstået
Hvad skete der
Hvornår og hvor ofte det hænder
De omstændigheder, hvorunder det opstår
Hyppigheden af fejl
Opgiv registreringsnummer eller stelnummer

Autocampere

 

 

 

 

Gasflasker - Fyldeflasker